4857 sayılı İş Kanunu'na göre analık halinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru : 4857 sayılı İş Kanunu'na göre analık halinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

- Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

- Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Cevap : - Sağlık durumu uygun olduğu taktirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir.